Rättsprocessen

När du har gjort en polisanmälan börjar det som kallas rättsprocessen i ett brottmål. Då utreds brottet, ibland blir det rättegång och det bestäms om du ska få ersättning. Det är bra att veta vad som händer i rättsprocessen. Hur det går till i rättsprocessen beror på om du eller den som begått brottet är under 15 år, mellan 15-17 år eller vuxen. Är du under 15 år behöver du oftast inte vara med i en rättegång. 

 

Om du tycker att det känns klurigt att förstå det som finns på den här sidan kan du ta hjälp av en vuxen. Du kan också ta stöd av vår ordlista. 

Ordlista

Undrar du vad som händer när du anmält ett brott?

Du har rätt att få stöd och hjälp under hela rättsprocessen.

  1. Att anmäla ett brott

    Undrar du vad som händer när du anmäler ett brott?

    Att anmäla

  2. Vad händer efter din anmälan?

    När du anmäler ett brott till polisen börjar rättsprocessen.

    Rätten till skydd

Dina rättigheter i rättsprocessen

Du har rättigheter och rätt till rättvisa precis som en vuxen. Det betyder att rättsprocessen ska vara anpassad efter dina behov och att den ska vara så snabb som möjligt. Du har rätt att få berätta vad du har varit med om och din berättelse ska respekteras, men du är inte tvingad att säga något.  

De som pratar med dig under utredningen ska ha särskild utbildning för det. Vuxna i rättsprocessen ska ta hänsyn till vad som är bäst för dig när de tar beslut. 

Vårdnadshavarens roll när du utsatts för brott

Dina föräldrar eller vårdnadshavare får bestämma i frågor som rör dig, men du har rätt att bestämma vissa saker själv. Det är både din ålder och mognad som avgör vad du kan bestämma.

Vårdnadshavaren ska hjälpa dig i rättsprocessen. Men ibland när brott skett i familjen kan en jurist företräda dig.

Utredning

När ett brott anmäls startar polisen ofta en utredning. Den kallas förundersökning och den ska visa om det finns tillräckligt med bevis för att utredningen ska leda till åtal. Det innebär att det blir en rättegång i domstol. Då pratar polisen med den som är misstänkt för brottet och den som har anmält brottet. När den som utsätts för brott är under 18 år ska utredningen vara klar tre månader efter anmälan.

Om den som begått brottet är under 15 år

Barn under 15 år kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Socialnämnden har ansvar för barn och unga under 15 år som begår brott och bestämmer om stöd till dem.

När det rör sig om mycket allvarliga brott som exempelvis mord eller grov våldtäkt kan en domstol pröva skuldfrågan genom en så kallad bevistalan. Det måste begäras av socialnämnden, Socialstyrelsen eller barnets vårdnadshavare.

Kallelse till polisen

Om du anmäler till polisen att du blivit utsatt för ett brott kommer de att vilja prata med dig. Polisen skickar en kallelse, ett brev, till din vårdnadshavare om du är under 15 år. 

Om du är under 15 år får din vårdnadshavare bestämma om du ska träffa polisen och berätta vad som hänt dig. I en del fall kan polisen bestämma utan vårdnadshavarens godkännande att du ska hämtas in till förhör. 

Om det är någon av dina vårdnadshavare som misstänkts för brott mot dig kan du få ett eget juridiskt ombud som kallas särskild företrädare. En särskild företrädare är ofta en jurist eller advokat men i vissa fall kan det också vara den andra vårdnadshavaren. Den som blir din särskilda företrädare kan ta emot kallelse till ditt förhör och ansvarar för att hjälpa dig under polisutredning och rättegång. 

Kom ihåg! Om det är någon du känner som utsatt dig för ett brott kan det vara svårt att berätta vad som hänt. Genom att berätta kan polisen skydda dig och andra. Det kan också göra så att du mår bättre längre fram.

Barnförhör

Om du utsätts för ett brott eller om du är vittne, det vill säga att du har sett ett brott kan du bli kallad av polisen för att berätta vad som hänt dig eller vad du sett. Det kallas ibland för barnförhör.

Är du under 15 år ska förhöret hållas av en person som har särskild utbildning för att prata med barn. Om det går, görs förhör med barn oftast på ett barnahus där miljön är anpassad för barn. Ofta följer en vuxen som du är trygg med på förhöret.

Att vittna

I Sverige har vi vittnesplikt. Det betyder att du måste komma till domstolen för att den ska kunna döma rätt och för att det ska bli en rättvis rättegång. Men om du är under 15 år och ska vittna kallas du oftast inte till domstolen. 

Barnahus

Barnahus är ett ställe där brott mot barn utreds och där du kan få stöd. Till barnahus kommer du tillsammans med en förälder, vårdnadshavare eller någon från skolan eller förskolan. 

Där får du träffa en barnutredare, som har särskild utbildning för att prata med barn och unga. Du får först se dig om och veta mer om barnahus och om hur ett barnförhör går till. 

Förhöret hålls i ett rum, där du får prata med en barnutredare. Den som följer med dig till barnahus får vänta i ett annat rum och hör inte vad du säger. 

Ditt förhör spelas in, för att du inte ska behöva berätta samma sak flera gånger för flera personer. 

Om utredningen läggs ner

Om det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna väcka åtal läggs förundersökningen ner. Det betyder att polis och åklagare inte tror att domstolen kan döma den misstänkte. Om du är missnöjd med att förundersökningen läggs ner kan du begära omprövning eller överprövning av beslutet. 

Att förundersökningen läggs ner betyder inte att polis och åklagare inte tror på vad du har berättat.

Om det blir rättegång

Barn som är under 15 år och har utsatts för brott behöver oftast inte vara med på rättegång. Istället kan inspelningar av förhör med barnet visas. Ibland behöver barn vara med vid en rättegång och då blir barnet kallad till domstolen. Kallelsen skickas till dina vårdnadshavare eller din särskilda företrädare om du är under 15 år.

Som huvudregel får vem som helst komma in i rättssalen och lyssna på rättegången. Men om den som ska höras är under 15 år kan domstolen bestämma att bara de som är direkt berörda får vara i rättssalen. Det kallas att rättegången hålls bakom stängda dörrar.

Under rättegången deltar åklagare, domare, försvarare, vittnen, målsägande, målsägande biträde eller särskild företrädare för barn och den eller de som är åtalade för brottet. 

På Jag vill veta finns en ordlista som förklarar knepiga ord. 

Ordlista

Vill du ha hjälp?

Har någon slagit dig eller sagt dumma saker till dig? Då ska du alltid berätta för en vuxen. Det kan kännas svårt och jobbigt att berätta, men vi vuxna är till för att hjälpa dig.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.