Rätten till skydd

Har du eller någon i din familj hotats eller utsatts för våld, eller vill någon i din närhet ha kontroll över dig? Eller har du en pojkvän eller flickvän som hotar dig? Då är du inte ensam.

Många barn och unga är i samma situation. Din säkerhet är viktig och kanske behöver du skydd för att kunna vara säker. Det finns olika former av skydd för att du ska känna dig tryggare. På den här sidan får du veta mer om kontaktförbud, skyddat boende och skyddade personuppgifter.

Har du upplevt våld hemma?

Det är jobbigt att inte känna sig trygg i sitt eget hem. Många barn är med om att både bli slagna själva och att få se och höra en vuxen bli slagen. Det är brottsligt att låta ett barn se eller höra hot och våld mot någon de är nära och det brottet kallas barnfridsbrott. 

De som upplever våld hemma kan reagera på olika sätt. De kan vara oroliga, känna sig ensamma och få svårt att koncentrera sig i skolan. En del barn säger att de sällan kan slappna av helt när de är hemma eftersom de inte vet när någon blir våldsam.

Vad är våld?

Vem kan hjälpa dig om du är rädd?

Det är vuxnas ansvar att se till att du är trygg. Om du är rädd hemma ska andra vuxna kunna hjälpa dig. Socialtjänsten ska se till att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Polisen och socialtjänsten har ansvar för att hjälpa barn och unga som är hotade och behöver skydd. I vissa situationer görs både en polisanmälan och en anmälan till socialtjänsten. Ungdomsmottagningar och stödcentrum för unga brottsoffer kan ge dig information och råd om skydd när du är rädd.

Hur kan du få skydd?

Många barn och unga som lever med våld i sitt liv kan behöva gömma sig. Om du och någon i din familj varit utsatt för något som gör er rädda och oroliga eller som gör att ni inte längre är trygga i ert hem kan ni få skydd på flera olika sätt.

Ni kan få flytta till ett skyddat boende som har en hemlig adress. Ni kan också få skyddade personuppgifter. Den person som är våldsam eller hotar er kan få kontaktförbud. Som barn kan du också få bo någon annanstans än hemma.

Skyddat boende

Skyddade boenden finns över hela landet och drivs ofta av kvinnojourer eller företag. Ofta kan de som är hotade få plats på ett boende med hjälp från socialtjänsten men de kan också själva kontakta boendet.

På ett skyddat boende bor du tillsammans med den vuxna i familjen som behöver skydd. Det kan exempelvis vara din mamma, pappa eller en annan familjemedlem. På boendet kan även andra barn och familjer som behöver skydd bo. 

Du och din familjemedlem kan bo kvar på skyddat boende så länge ni behöver skydd men tanken är att det ska vara tillfälligt och att ni ska hitta ett ställe där ni kan bo själva.

Alla barn har rätt att gå i skola men ibland är det svårt att ordna för den som bor på ett skyddat boende.

Barnansvarig på boendet

På de flesta skyddade boenden finns det en person som är ansvarig för barnen som bor där. När du kommer till boendet ska du få veta varför du är där och du har rätt att få stöd och hjälp av de som jobbar på boendet. De ska också kunna hjälpa dig med hur du förklarar för kompisar och andra hur du har det och vad du inte kan säga.

Skyddade personuppgifter

Skyddade personuppgifter kan du få för att du, och ofta en vuxen, utsatts för något som gör er rädda och oroliga. Det kan handla om att ni är hotade eller utsatta för våld.

Personuppgifter information som kan kopplas till dig exempelvis ditt namn och din adress. Om du får skyddade personuppgifter blir det svårare för andra att hitta och komma åt dina personuppgifter.

Personuppgifter som är skyddade får inte lämnas ut utan att det först görs en noggrann bedömning av om det är farligt. Här nedan kan du läsa mer om de tre olika typerna av skyddade personuppgifter. Vilken typ som just du får beror på hur din situation ser ut.

”Jag känner mig väldigt trygg med skyddad identitet. Det gör jag faktiskt. Det känns jätteskönt att ha det.” Rebecka, 12 år

Placering

Socialtjänsten erbjuder först frivillig hjälp till barn och föräldrar när barnet inte har det bra hemma. Men om ett barn har det mycket dåligt i familjen och utsätts för våld ska socialtjänsten skydda barnet även om föräldrarna inte vill det. De kan därför se till att barnet får bo någon annanstans än hemma. Det är möjligt med hjälp av Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och som förkortas LVU. 

Kontaktförbud

Om det finns risk för att en person kommer att begå brott eller trakassera dig kan den personen få ett kontaktförbud. Det betyder att han eller hon inte får  

  • komma hem till dig
  • följa efter dig
  • ringa eller mejla dig
  • ta kontakt med dig på något annat sätt

Om du vill att någon ska få kontaktförbud kan du vända dig till polisen eller till en åklagare. Be en vuxen om hjälp om du vill ansöka om kontaktförbud.

En förälder som är våldsam mot barn kan få kontaktförbud mot sitt eget barn.

Vill du ha hjälp?

Att gömma sig eller hålla saker hemliga kan kännas jobbigt och svårt. Men det allra viktigaste är din säkerhet. Vuxna har ett ansvar att hjälpa dig. Det finns flera olika ställen där du kan prata med en vuxen och få hjälp.

Illustration av vuxen kvinna i rosa tröja