Om tillgänglighet

Brottsoffermyndigheten står bakom webbplatsen Jag vill veta. Myndigheten vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur Jag vill veta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten är medveten om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. På den här sidan kan du läsa mer om vilket innehåll som inte är tillgängligt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Vissa av våra filmer är inte transkriberade i text eller saknar syntolkning. Vi arbetar löpande med att uppdatera och åtgärda tillgänglighet i dessa.

Hur webbplatsen testas

Brottsoffermyndigheten kommer inom kort att göra en oberoende granskning av Jag vill veta. 

Granskningen ska baseras på de officiella riktlinjer som webbriktlinjer.se har publicerat för arbete med webbplatser i offentlig sektor. Webbplatsen ska testats utifrån den checklista som finns på webbriktlinjer.se. Checklistan är baserad på WCAG 2.1 AA som pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver information från Jag vill veta i något annat format kan du också kontakta oss och begära ut innehållet.

Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur Brottsoffermyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och tala om det.

Myndigheten för digital förvaltning

Vill du ha hjälp?

Om du har utsatt för brott kan det vara bra att berätta för någon så att du får den hjälp du behöver. Det finns också olika ställen dit du kan vända dig för att få stöd av en vuxen.

Illustration av ett barn och en vuxen inuti ett orange hjärta.