Vad är brottsligt?

Många barn och unga utsätts för brott. Ibland kan det vara svårt att veta om det du varit med om är ett brott eller inte. Om du känner dig osäker på om det du varit med om är brottsligt kan det vara bra att berätta för en vuxen. Här kan du läsa mer om vad som är brottsligt.

Vad är ett brott?

Brott är sådant som är förbjudet att göra enligt svensk lag och som någon kan straffas för.

En del brott handlar om att någon använder våld, till exempel slår eller skjuter. Andra brott handlar om att ta eller förstöra saker och en del brott handlar om att sprida uppgifter som kan skada eller kränka någon. 

Det finns också brott som görs med ett visst syfte. Två exempel är handlingar som görs för att skydda familjens heder och brott som görs för att skada någons identitet eller den grupp som en person tillhör. Många saker är brottsliga att göra både på och utanför internet. 

Om du anmält ett brott och utredningen lades ner men du utsätts för ett nytt brott, är det viktigt att du anmäler det!

Vill du ha hjälp?

Om du har varit med om ett brott eller något som fått dig att må dåligt kan du behöva stöd. Det är bra att berätta för en vuxen och det finns olika ställen där du kan få hjälp.

Illustration av en vuxen och en tonåring som sitter i en soffa och pratar med varandra.