Ersättning vid brott

Här kan du läsa om olika ersättningar du kan få om du utsatts för brott. Om det finns ord du inte förstår kan du titta i vår ordlista här nedan.

ordlista

Rätten till ersättning

En viktig rättighet för dig som varit utsatt för brott är ersättning. Tanken med ersättningen är att den ska visa att det du varit med om är fel och kränkande för dig och att det ska stärka din självkänsla efter brottet.

Det är ofta din förälder eller den som har ansvar för din vårdnad som hjälper dig med att få ersättning. Det kan också vara en jurist som hjälper dig i processen och som kallas målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn.

Tre olika former av ersättning

Det finns tre olika sorters ersättning:

  • skadestånd
  • försäkringsersättning
  • brottsskadeersättning

Vad krävs för att få ersättning?

Brottet måste vara polisanmält. Det måste vara känt vem som har begått brottet för att kunna få skadestånd. Ibland går det inte att visa. Då kan du få ersättning från ett försäkringsbolag eller brottsskadeersättning från staten. Men det måste fortfarande vara bevisat att det som hänt var ett brott. 

Skadestånd

Du kan kräva skadestånd för de brott du har utsatts för. Det är pengar som den som dömts för brottet ska betala till dig. Du eller den som företräder dig måste säga att du vill ha skadestånd så tidigt som möjligt och senast vid rättegången. Om det blir en fällande dom bestämmer domstolen hur mycket du ska få i ersättning.

Hur får jag ut mitt skadestånd?

För att få skadeståndet utbetalt behöver du hjälp av Kronofogden. Den vuxne som hjälper dig ska skicka in en ansökan till Kronofogden för att de ska utreda om den som begått brottet kan betala och då även se till att skadeståndet betalas. Det är gratis. Om du inte blir kontaktad av Kronofogden är det bra att kontakta Kronofogden för mer information.

Försäkringsersättning

Om du utsatts för våldsbrott eller ett sexualbrott ska du alltid söka ersättning från ditt försäkringsbolag. Du kan omfattas av försäkring både via dina föräldrar eller via din skola.                

Brottsskadeersättning

Om den som har dömts för ett brott inte kan betala hela skadeståndet och om det inte finns något försäkringsbolag som kan betala hela ersättningen, kan du ibland få pengar från staten. Det kallas för brottsskadeersättning. Du behöver ta hjälp av en vuxen för att söka ersättning hos Brottsoffermyndigheten. 

Brottsoffermyndigheten

Vill du ha hjälp?

Om du har utsatt för brott kan du behöva hjälp. Här finns kontaktuppgifter till olika ställen
där du kan prata med en vuxen få stöd.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.