Att anmäla

Om du har varit utsatt för ett brott ska du eller en vuxen anmäla det till polisen. Du behöver inte vara säker på om det är ett brott, utan kan kontakta polisen och fråga. Om du eller någon du känner inte har det bra hemma kan du anmäla det till socialtjänsten. Det är främst vuxnas ansvar att göra en orosanmälan, men om du inte har en vuxen du litar på kan du själv kontakta socialtjänsten.

Att göra en polisanmälan

Om du varit utsatt för brott ska du polisanmäla så fort som möjligt. Det är viktigt av flera anledningar; för att polisen ska kunna skydda dig, och för att du ska kunna få stöd. Det är också viktigt att polisen vet vilka brott som sker i samhället så att de kan göra vad de kan för att de ska minska.

När du anmäler kan det vara bra att ta hjälp av en vuxen som du litar på. Polisen behöver veta ditt namn och personnummer.

Hitta polis nära dig

Hur vet du att det är ett brott?

Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott. Om du är osäker, kan du kontakta polisen och fråga om du ska göra en anmälan. Men du behöver inte själv veta om det som hänt är ett brott för att anmäla till polisen.

Det kan vara brott om någon:

  • gör dig illa med slag eller knuffar
  • säger fula saker till dig
  • gör någon i din familj illa
  • tar eller lånar dina saker utan att fråga
  • tar på din kropp på ett sätt som du inte vill
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar
  • hotar dig till exempel genom att säga ”om du anmäler mig då ska jag…”

När du har anmält

Polisen ska informera den som anmäler brott om vilka rättigheter brottsoffer har och var de kan få stöd. När polisen fått in en anmälan kan de börja en utredning och då börjar rättsprocessen. Gäller brottet någon som är under 18 år ska utredningen vara klar tre månader efter anmälan. Polisen har särskilda utredare som är experter på brott mot barn och ungdomar.

Mer om rättsprocessen

När den som är utsatt för brott är under 18 år kontaktar polisen alltid socialtjänsten. Åklagaren bestämmer sen om det ska bli en rättegång.

Ring 112 om du är rädd och behöver hjälp på en gång, eller om det händer något som gör att du kan skadas.

Om det inte är så bråttom kan du istället ringa polisen på 114 14 eller sjukvårdsupplysningen på 1177.

Orosanmälan till socialtjänsten

Det är socialtjänstens uppgift att skydda barn som utsätts för våld.

Alla som vet eller tror att ett barn eller en ungdom är utsatt för brott kan anmäla det till socialtjänsten. Det kallas för orosanmälan. Vissa grupper som träffar barn och ungdomar i sitt arbete är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får veta eller tror att någon far illa. Det behövs alltså inte några bevis för att göra en anmälan. Det räcker med en oro för att ett barn inte har det bra hemma.

Att göra en orosanmälan är främst vuxnas ansvar, men du kan själv kontakta socialtjänsten om du inte har någon vuxen som du litar på. På Koll på soc och Bris finns mer information om orosanmälan.

Koll på soc

Bris

Rätt till skydd

När socialtjänsten får in en anmälan om att någon under 18 år far illa utreder de barnets situation. Socialtjänsten försöker hitta lösningar som blir bäst för barnet och som föräldrarna kan gå med på. Men ibland måste de bestämma att barnet omhändertas för att skydda barnet.

Ibland kan socialtjänsten komma fram till att barnet behöver flytta till ett skyddat boende eller till ett familjehem när de utreder vad som har hänt. En domstol beslutar om ett barn ska få sådant skydd.

Om rätten till skydd

Att anmäla när något har hänt i skolan

De vuxna i skolan har ansvar för att ingen elev blir slagen, hotad eller retad. Därför är det bra att berätta för en vuxen om du blivit utsatt för ett brott i skolan.

Det kan vara någon hemma eller en lärare i skolan. När de vuxna i skolan får veta att någon är utsatt måste de göra något för att barnets situation ska bli bättre.

Är du utsatt i skolan?

Vill du ha hjälp?

Har du blivit slagen, sparkad eller utsatt för våld på annat sätt? Känner du dig rädd eller otrygg? Då kan det vara bra att berätta för någon. Det finns flera ställen där du kan prata, chatta eller mejla med en vuxen som hjälper dig.

Illustration av ett barn och en vuxen inuti ett orange hjärta.