Lämna sidan

Om det blir rättegång

När polisens utredning är klar bestämmer åklagaren om det ska bli en rättegång. Om det inte finns tillräckligt med bevis blir det ingen rättegång. Det betyder inte att det som har hänt är okej. Även om det inte blir någon rättegång har barn rätt att få hjälp av socialtjänsten.

Om det blir rättegång får barnet en egen advokat

Om det finns tillräckligt med bevis blir det rättegång. Barn som har utsatts för våld hemma kan få en egen advokat som ser till att det blir bra före, under och efter rättegången. Den personen kallas för särskild företrädare.

Det är bra att berätta så mycket som man kan av det som har hänt så att polisen kan hjälpa och inte missar något viktigt.


 

Barn behöver oftast inte vara med på rättegången

Barn behöver oftast inte vara med under rättegången. Istället gör man en inspelning av förhöret med barnet som man spelar upp under rättegången så att barnets viktiga berättelse finns med under rättegången.

”En bra sak var att en av poliserna kom hem när det lades ner, och sa att hon tyckte att det var fel och att hon trodde på det jag berättat.”
/Erik (Ur Barnombudsmannens rapport Signaler)Rättegången kan sluta på olika sätt

Ibland slutar rättegången med att den som har gjort barnet illa får ett straff. Det kan till exempel vara fängelse, böter eller vård. Rättegången kan också sluta med att den som har gjort barnet illa inte får något straff. Det betyder att det inte gick att bevisa vad som har hänt. Även om man har berättat för polisen om det som har hänt kan det vara svårt att bevisa och då kan man inte straffa den som har gjort barnet illa. Det betyder inte att det som har hänt är okej. Barn kan fortfarande få hjälp från socialtjänsten även om den som har gjort barnet illa inte blev dömd.

Vem sitter var i rättssalen?  

Play

Filmen har inget ljud

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Filmen visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.  

Det finns mer!