Lämna sidan

Våld påverkar livet

Att vara med om våld kan påverkar livet på olika sätt. Hur man reagerar beror på vilken typ av våld som man har varit med om, men också på vilket stöd som man har för att hantera det som har hänt.

Vanliga reaktioner


Det är vanligt att man:

  • känner sig arg, rädd och otrygg
  • får ont i huvudet och i magen
  • har svårt att sova och drömmer mardrömmar
  • har svårt att äta eller att man hetsäter
  • har ont i kroppen utan att veta varför
  • har svårt att koncentrera sig i skolan
  • hamnar i bråk med personer utanför familjen.

 

Om man är med om våld ofta från sin familj eller sin partner kan man bära på en ständig oro att det ska hända igen. Vissa tycker att väntan på våldet är värre än när det händer. Att leva med våld innebär en stor påfrestning både under själva misshandeln och under tiden mellan våldet.

Försök att hitta någon att berätta för!

Det är få som berättar om våldet och det är vanligt att känna skam. Många känner sig också ensamma och känner att de bär på en tung hemlighet. Försök att hitta någon att berätta för. Det kan vara jättesvårt, men ofta känns det lite bättre för varje gång man pratar om det som man blir utsatt för.

Det finns mer!