Lämna sidan

Vad kan man anmäla?

Anmäl till socialtjänsten om man inte har det bra hemma

Alla som vet eller tror att ett barn eller en ungdom inte har det bra hemma kan anmäla det till socialtjänsten. För att göra en anmälan räcker det med att man misstänker eller är orolig för att någon inte har det bra hemma – man behöver alltså inte ha några bevis för att göra en anmälan. De som träffar barn och ungdomar i sitt arbete är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får veta eller tror att någon inte har det bra hemma.

När socialtjänsten får in en anmälan om att någon under 18 år inte har det bra hemma måste de ta reda på mer om hur barnet har det. De starta en utredning så de kan komma fram till vilken hjälp barnet behöver.

Anmäl till Polisen om man har varit med om brott

För att den som har gjort ett brott ska kunna dömas behöver någon anmäla brottet till polisen. Det kan vara svårt att veta om man ska anmäla och vad som är ett brott. Om man är osäker kan man ringa till polisen på 114 14 och fråga. När man gör en polisanmälan måste man berätta namn och personnummer. Det kan vara bra att ta hjälp av någon man litar på när man gör anmälan.

Några exempel på vad som är brott som man kan anmäla till polisen:

  • slår dig
  • tar något från dig
  • lånar eller tar dina saker utan lov
  • tar på din kropp på ett sätt som är obehagligt eller som gör dig rädd
  • tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar
  • hotar dig och säger "Om du anmäler mig, då..."

 

Anmäl socialtjänsten eller vården


Samhället har ett särskilt ansvar för den som inte bor med sina föräldrar utan i ett familjehem, ett hem för vård eller boende (HVB) eller ett ungdomshem. Blir men illa behandlad när man bor i ett boende som i socialtjänsten har bestämt till exempel familjehem eller HVB-hem kan man ringa till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

Ingen ska behöva bli illa behandlad när man är i kontakt med vården och inte heller om man får hjälp från socialtjänsten. Man kan klaga på den vård eller hjälp man får om den inte är bra. Hjälper det inte att klaga direkt till den verksamhet som har gjort fel kan man vända sig till IVO. IVO tar emot klagomål och anmälningar som gäller vård och socialtjänst. På IVO:s hemsida finns information om hur man klagar och anmäler.

Anmäl skolan

De vuxna i skolan har ansvar att se till att ingen blir slagen, sparkad, hotad eller retad. Om man är med om brott är det bra att berätta det för någon vuxen i skolan eller hemma. När de vuxna i skolan får veta att någon är utsatt måste de se till att det slutar. Om man har berättat och det ändå inte blir bättre är det bra att berätta för någon annan vuxen, till exempel för skolsköterskan, någon lärare eller för rektorn. Om det är flera vuxna i skolan som vet vad som händer och det inte blir bättre kan man anmäla skolan till skolinspektionen.

Anmäl skolan om inte våldet slutar.

 

Det finns mer!