Lämna sidan

Rättegången

Den som blir kallad till rättegång kan känna sig nervös och orolig – kanske är det första gången man är i en domstol. Då kan det kännas bättre att veta mer om vad som händer före, under och efter rättegången.

Vad är en rättegång?

En rättegång är ett sammanträde i en domstol där man kommer fram till om den som är misstänkt för ett brott ska dömas för brottet eller inte. Det kallas för att domstolen prövar åtalet. Om domarna kommer fram till att den tilltalade är skyldig till brottet bestämmer de också vilket straff som hon eller han ska få.

Vägen till rättegången

Den som har blivit utsatt för brott (målsägande) eller blivit vittne till ett brott kan bli kallad till rättegång. Man får då ett brev hem som är en kallelse. I kallelsen står det att man måste komma till rättegången. Alla som blir kallade till rättegången ska berätta för tingsrätten om brottet.

Stöd och hjälp under rättegången

Vittnesstöd 
Den som är vittne eller brottsoffer kan få stöd och hjälp av en person som svarar på frågor, berättar hur  rättegången kommer att gå till och hjälper en att hitta på tingsrätten. De kallas för vittnesstöd.

Stödperson 
Målsäganden kan ta med sig någon som den känner, till exempel en familjemedlem eller en vän, som stöd under rättegången. Den personen kallas för stödperson. Att ha en stödperson kan göra att man känner sig mer trygg och 
mindre nervös. Stödpersonen kan också vara någon från socialtjänsten eller från en ideell organisation.

Målsägandebiträde 

Den som är målsägande har rätt till juridisk hjälp vid vissa brott. Exempel på sådana brott är sexualbrott och misshandel. Hjälpen är en person som kallas för målsägandebiträde. Målsägandebiträdets uppgift är att ge stöd 
och hjälp under polisens förundersökning och under rättegången.

Särskild företrädare för barn 
Barn under 18 år kan och behöver ofta få hjälp av någon under rättegången. Den som hjälper barn är oftast målsägandebiträde. Om en vårdnadshavare (oftast en förälder) är misstänkt för brottet, eller om den misstänkta har ett nära förhållande till barnets förälder kan barnet få en särskild företrädare.

Rättegången - hur blir den?

Den som blir kallad till en rättegång kan känna sig nervös och orolig. Då kan det kännas bra att veta mer om vad som händer före, under och efter rättegången. Klicka på bilden nedan för att läsa mer om hur en rättegång går till.

Rättegången - Hur blir den?

Vem sitter var i rättssalen?  

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.   

Play

 

 

Det finns mer!