Temaarbete

Temaarbete är ett roligt sätt för barn att få fördjupad kunskap. Ett tema kan till exempel vara färg, vatten, balans – eller varför inte känslor? När ni arbetar med ett tema kan ni använda er av de pedagogiska övningarna på den här webbplatsen. Låt övningarna inspirera er att utveckla temaarbeten på egen hand.

De pedagogiska övningarna på den här webbplatsen utgår från barns rättigheter enligt barnkonventionen och har även en direkt koppling till förskolans läroplan. Genom att utgå från övningarna i handledningen kan ni se till att ert temaarbete blir förankrat i de mål och riktlinjer som finns för förskolan.

Här finns förslag på två olika sätt att arbeta med teman. Inspireras och känn er fria att själva utveckla arbetet på det sätt som passar er förskola.

Arbeta med känslor som tema

Utgå gärna från de pedagogiska övningarna i handledningen. Ett sätt att arbeta med känslor som tema kan vara att varje vecka låta barnen välja en känsla som de vill utforska. Då kan ni också gå in djupare på olika nyanser av en och samma känsla.

Ni kan också arbeta med barns rättigheter och kroppsgränser i ett temaarbete om känslor. Rättigheter och kroppsgränser kan även vara helt egna teman.

Pedagogiska övningar

Låt känslor genomsyra andra teman

Känslor och rättigheter går att integrera i de allra flesta teman – ofta är det bara fantasin som sätter gränser. Så här kan ni gå tillväga:

  • Låt barnen vara med och välja tema och vilken inriktning som temat ska ha, till exempel genom att prata med barnen om vad de är intresserade av.

  • Läs igenom barnkonventionen och se vilka artiklar som ni kan basera innehållet i ert temaarbete på. Om ni till exempel arbetar med vatten som tema kan ni bland annat utgå från artikel 27 om varje barns rätt till rent vatten.

Artikel 27

  • Gå igenom de pedagogiska övningarna i handledningen för att se om ni kan använda eller inspireras av dem i ert temaarbete. I ett temaarbete om vatten kan ni till exempel använda målarbladen och låta barnen måla hur det känns i kroppen när man är törstig.

Fördjupning

Unicef: Barnkonventionen i en låda

Rädda barnen: Stopp min kropp