För dig som vuxen

Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten.

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning, Liten och trygg, för dig som arbetar i förskolan. Liten och trygg består av en kunskapshöjande del om brottutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar som du kan göra tillsammans med barnen.

För dig som arbetar i förskolan

Liten och trygg är Brottsoffermyndighetens handledning för personal i förskolan. Handledningen består av två delar, en kunskapshöjande del om brottsutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar som ni kan göra tillsammans med barnen.

En handledning för förskolan

Kunskapshöjande del

Pedagogisk del

Materialet utgår från socialtjänstlagen, barnkonventionen och förskolans läroplan.

Boken om Liten

 

Brottsoffermyndigheten och Stina Wirsén ger i boken om Liten små barn en berättelse om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Berättelsen uppmuntrar barn att berätta för en vuxen när det inte känns bra hemma.
Boken är anpassad för barn från fyra till sju år.

Ladda ner boken om Liten

Till dig som möter barn som far illa

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa. Alla vuxna som får kännedom eller misstänker att barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialtjänsten.

Du kan läsa mer i broschyren som heter Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott? Du kan också läsa broschyren Vad ska jag säga till mitt barn? De vänder sig till dig som är vuxen och kommer i kontakt med barn, privat eller i ditt arbete.

Vill du veta mer?

Barn berättar inte alltid om saker de varit med om. Det är därför viktigt att du som vuxen är lyhörd och uppmärksam på signaler från barn i din omgivning. Vuxna är skyldiga att ingripa när det finns misstanke om att ett barn far illa.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.