Pedagogisk del

Här finner du pedagogiska övningar om känslor och rättigheter, att använda vid lek, samtal och skapande tillsammans med barnen. Övningarna hjälper barnen att sätta ord på känslor, lära sig om sina rättigheter och om kroppsgränser. På så sätt kan förskolan hjälpa barnen att nu eller senare i livet berätta om utsatthet.

De pedagogiska övningarna utgår från olika vardagssituationer på förskolan. Gör de övningar som ni tycker passar er förskola. Anpassa övningarna efter antalet barn, deras ålder och behov.

Gör så här

  • Välj en vardagssituation från Liten i förskolan, till exempel Musik och rörelse, och gå vidare till någon övning som verkar intressant. I övningen finns instruktioner för hur ni genomför den och om ni behöver något särskilt material. Av varje övning framgår hur den knyter an till förskolans läroplan.
  • Använd gärna handledningens pedagogiska verktyg, till exempel känslokort och frågekort, för att skapa egna övningar tillsammans med barnen.
    Pedagogiska verktyg

Liten i förskolan - Pedagogiska övningar

Här finns förslag på övningar som hjälper barnen att sätta ord på känslor, lära sig om sina rättigheter och om kroppsgränser. Lek, samtala och skapa tillsammans med barnen.