Misstanke och anmälan

Att göra en anmälan när man misstänker att ett barn inte har det bra kan kräva både kunskap och mod. Ofta är det lättare att göra en anmälan om man i förväg har pratat ihop sig i arbetsgruppen om hur man ska hantera en sådan situation.

I det här avsnittet får ni veta mer om vad som händer vid en anmälan. Börja med att se casefilm 3 av 3 och diskutera de efterföljande frågorna i arbetsgruppen. Navigera sedan vidare via ingångarna längre ned. Där finns filmer med experter och diskussionsfrågor. Avsluta genom att gå vidare till "Handlingsplan" där ni tillsammans i arbetsgruppen kan utforma eller se över er egen handlingsplan.

Diskutera i arbetsgruppen

  1. Hur hade du gjort om du var pedagogen i filmen? Skulle du ha gjort en orosanmälan till socialnämnden?

  2. Anmälningsskyldigheten är personlig, men hur hanterar ni en situation där ni är oense i arbetsgruppen om ni ska göra en anmälan eller inte?

  3. Hur påverkar relationen till föräldrarna din känsla inför att göra en orosanmälan?

  4. Hur kan ni arbeta på er förskola för att göra det enklare och tydligare vid en anmälningssituation?