Brottsutredning och rättegång

Misstänker man att en förälder utsätter ett barn för brott kommer barnet att hämtas till förhör från förskolan. Någon från förskolan följer då ofta med som stöd. De flesta har aldrig varit med om en brottsutredning förut och det kan kännas skönt att veta vad som förväntas av förskolan.

Våga ställa upp som trygghetsperson om du blir tillfrågad. Du kan vara avgörande för att ett barn ska komma till tals.

 

Diskutera i arbetsgruppen

  1. När ett barn inte mår bra är det naturligt att diskutera det med vårdnadshavarna. Men ett sådant samtal kan vara olämpligt om man misstänker att barnet utsatts för brott i hemmet. I vilka situationer har ni diskuterat er oro med vårdnadshavarna och när har ni inte gjort det?
  2. Har någon av er ställt upp som trygghetsperson? Hur upplevde ni det? Vilket stöd tror ni att den som ställer upp som trygghetsperson behöver från chef och kollegor? 
  3. För en del barn som lever med våld i hemmet kan det bli nödvändigt att leva med skyddade personuppgifter. Har ni erfarenheter av barn med skyddade personuppgifter? Vad har ni för rutiner kring det?