Könsstympning

Både att planera och genomföra könsstympning är olagligt i Sverige. Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland spädbarn.

Det finns flickor som är i riskzonen i Sverige och vi vuxna måste försöka skydda barnens kroppar och integritet.

Diskutera i arbetsgruppen

  1. Har ni misstänkt att flickor på er förskola riskerar att bli eller har blivit utsatta för könsstympning? Hur agerade ni då? Hade ni kunnat göra något annorlunda?
  1. Kan ni på er förskola hjälpa barn som riskerar att utsättas för könsstympning? Finns det några hinder och svårigheter?

  2. Vet ni vem ni kan kontakta om ni har frågor om könsstympning?