:hidden">

Läsguide till boken Liten

Läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen samtala om viktiga frågor, till exempel om bra och dåliga hemligheter och hur vuxna kan hjälpa barn.

Skriv ut