Lämna sidan

Skyddade personuppgifter

Alla barn har rätt att växa upp utan hot och våld. Skyddade personuppgifter är till för att skydda barn som har sett eller hört våld så att de ska känna sig trygga. 

Oftast är det någon i barnets egen familj som är farlig. Det kan vara pappa, styvpappa, mamma eller någon annan släkting. Då kan man behöva skyddade personuppgifter för att kunna känna sig säker och trygg.Vad är skyddade personuppgifter?

När man får skyddade personuppgifter flyttar man till ett nytt hem. Man byter skola eller förskola och man får inte berätta för sina gamla kompisar vart man har flyttat. Ibland måste man till och med byta namn. Om det är riktigt farligt får man aldrig prata med eller skriva till sina gamla kompisar och lärare.

I början var det jättesvårt att göra sig av med rädslan. Jag sov aldrig på nätterna, ingenting alls. Det var jättejättejobbigt.

/Ebba

 

En del barn måste lämna hela sin familj

De flesta barn som måste gömma sig bor med minst en av sina föräldrar. Men det finns de som måste lämna hela sin familj för att kunna vara trygga. Då får de bo hos en annan familj. Det kallas för ett familjehem.

tre sorters skyddade personuppgifter

Det finns tre sorters skyddade personuppgifter. Vilket skydd man får beror på hur väl man måste gömma sig.

  1. Den första sorten är att skolan, sjukvården och socialtjänsten blir extra försiktiga med att säga var man bor och vilket telefonnummer man har. Det kallas för sekretessmarkering.
  2. Den andra sorten är att ingen kan ta reda på var man bor. Det är bara Skatteverket som vet var man egentligen bor. Det kallas för skyddad folkbokföring.
  3. Den tredje sorten är att man får en helt ny identitet. Det betyder att man får ett nytt namn och ett nytt personnummer. Det är det starkaste skyddet man kan få, och det kallas för fingerade personuppgifter.

Hur får man skyddade personuppgifter?

Om man behöver skyddade personuppgifter måste man ta hjälp av någon vuxen. Om det är dina föräldrar som hotar dig kan du få hjälp av socialtjänsten eller polisen. Då får dina föräldrar inte veta att du har pratat med någon om det som har hänt.
(Citaten är tagna från Barnombudsmannens rapport Oskyddad.)

Det finns mer!