Polis Jag är polis.
Jag hjälper barn.
För mig kan du berätta om någon slagit eller gjort dig illa.
Det är förbjudet att göra barn illa.

Socialsekreterare Jag är socialsekreterare.
Prata med mig.
Jag jobbar med att hjälpa barn som inte mår bra.

Lärare Jag är lärare.
Lärare ska lära barn saker i skolan men också hjälpa den som är ledsen.

Förälder Om det hänt något tråkigt eller hemskt är det bra att berätta för någon vuxen som är snäll.
Vuxna ska hjälpa barn.

Stäng