Lämna sidan

Utsatt i en relation

Att vara tillsammans med en våldsam partner är mycket påfrestande och påverkar många delar av livet för den som är utsatt. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt och det är vanligt att man blir utsatt för en blandning av olika typer av våld.

 

De flesta förhållanden börjar med förälskelse och härliga upplevelser. Våldet kommer ofta smygande och det börjar nästan alltid med psykiskt våld. Det vanligaste är att en våldsam partner också är omtänksam och kärleksfull, därför kan det vara svårt att se svartsjuka och kontroll som våld. Det är vanligt att känna sig starkt bunden till och ibland beroende av sin partner och många anklagar sig själva för det som partnern gör. Det leder till att det ofta är svårt att göra slut och lämna relationen.

Svartsjuka och kontroll är inte kärlek

Play

Filmen har inget ljud

Våldet börjar ofta med svartsjuka och kontroll. Det kan till exempel vara att partnern har synpunkter på vem man umgås med eller följer med överallt, även när man inte har bett om sällskap.  Kontroll kan också förekomma på nätet till exempel genom att den man är tillsammans med går in och läser ens mail och annan konversation på nätet. Det händer också att partnern kontrollerar genom att information och kontakter raderas från konton på sociala medier. Om partnern blir väldigt svartsjuk och försöker kontrollera vad man gör och vem man umgås är det inte tecken på kärlek utan benämns som psykiskt våld. 

Kontrollen ökar ofta med tiden och det psykiska våldet kan övergå till fysiskt våld.

Förhållandet innehåller inte våld hela tiden utan har ofta många bra stunder då kärleken känns extra stark. Man brukar säga att en våldsam partner växlar mellan värme och kyla, mellan att vara kärleksfull och våldsam.  

Varningssignaler kan vara att:

 • din partner är svartsjuk och kontrollerande och kollar till exempel dina sms och mejl
 • din partner blir arg eller sur om du väljer att göra något som den inte vill
 • din partner sårar dig på ett sätt som gör att du känner dig dålig
 • din partner hotar dig på olika sätt till exempel hotar att lämna dig, lägga ut bilder på dig på internet, göra ett husdjur illa eller göra dig illa
 • du slutar att höra av dig till dina kompisar för att din partner inte gillar dem
 • du gör det som din partner tycker är kul och umgås mer med din partners kompisar än dina egna
 • du tycker att det känns obehagligt när din partner blir arg eller sur och avstår därför från att göra saker som du vill
 • du anpassar dig och försöker att göra det som du tror att din partner vill att du ska göra
 • du tror inte att någon annan kommer att bli kär i dig om det tar slut

 

Våld i nära relationer kan vara olika brott

När man pratar om våld i nära relationer menar man egentligen flera olika brott. De vanligaste brotten är misshandel, ofredande, olaga hot och våldtäkt. Alltså väldigt allvarliga brott som kan ge böter och fängelse.  

Vanliga brott i en nära relation kan till exempel vara:

 • Misshandel – kan vara allt som gör ont på kroppen till exempel knuffa, hålla fast hårt, slå med öppen eller knuten hand, slå med föremål, sparka, bränna, strypa osv. Misshandel kan leda till böter eller fängelse.

 • Olaga hot - att hota med att göra illa någon, hota med att låsa in någon eller hota med att ha sönder någon annans saker. Att hota någon är ett brott som heter olaga hot och som kan leda till böter och fängelse.

 • Ofredande - elaka saker som inte gör ont på kroppen, till exempel spottar, skrämmer eller lättare knuffar. Ofredande kan leda till böter eller fängelse.

 • Övergrepp i rättssak - att försöka få någon annan att inte anmäla brott genom att hota.  Övergrepp i rättssak kan leda till böter eller fängelse.

 • Förtal - sprida rykten, filmer eller bilder mot någons vilja. Förtal kan leda till böter eller fängelse.

 • Våldtäkt - att ha sex med någon som inte deltar frivilligt är våldtäkt. Det kan också vara våldtäkt att utföra sexuella handlingar mot någon som inte deltar frivilligt. Att tvinga någon till sex eller något liknande genom att använda våld eller hot är också våldtäkt. Det kan till exempel vara att pressa ner någon med sin kroppstyngd, hålla eller binda fast eller hota att göra illa eller hota att lägga ut nakenbilder på nätet. Det är också våldtäkt om den som utsätts är i en extra utsatt situation, till exempel att ha sex med någon som sover, är medvetslös, berusad eller befinner sig i en beroendeställning. Våldtäkt kan ske även om personerna inte befinner sig på samma plats, till exempel via telefon, internet eller andra medier. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och kan ge fängelse. 

Läs mer om sexuella övergrepp.

Om man utsätts flera gånger av samma person kan brotten tillsammans klassas som grov fridskränkning. Det är vanligast att det är en kille som utsätter en tjej för brotten och då kallas det i stället för grov kvinnofridskränkning.

Sex ska alltid kännas bra

När man har en sexuell relation med någon kan det ibland vara svårt att veta vad som är okej och inte. Många tror att det finns förväntningar som man måste leva upp till och då kan det vara svårt att avgöra vad som känns bra och inte. Sex ska alltid vara frivilligt och kännas bra. Man har alltid rätt att säga nej till sex. Man har alltid rätt att bestämma själv och ändra sig. Man kan alltid säga nej, även om man har börjat ha sex och sedan ändrar sig och inte längre vill.

Sex eller sexuella handlingar som inte är frivilliga kan vara en våldtäkt eller ett sexuellt övergrepp. Det krävs inte att personen har använt våld eller hot. Våldtäkt kan också ske genom fysiskt eller psykiskt våld, till exempel att någon håller fast eller hotar. Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott som kan leda till fängelse.

Om du vill prata med någon om hur du har det i ditt förhållande kan du kontakta 1000 möjligheter, Roks tjejjourer eller Unizons ungdoms- och tjejjourer.

Svårt att berätta om våldet

Det kan kännas jättesvårt att berätta för någon när man har blivit utsatt för misshandel, hot, kränkningar eller kontroll av den som man har valt att vara tillsammans med. Försök hitta någon som du kan berätta för även om det känns svårt. Det är tungt att ha den typen av hemligheter och ibland behöver man höra andras reaktioner och få stöd. Om du inte vill prata med någon som du känner kan du chatta med ungarelationer.se, Roks tjejjourer eller Unizons ungdoms- och tjejjourer. Du kan också ringa till BRIS stödtelefon, kvinnofridslinjen, kvinnojouren eller Brottsofferjouren i din kommun. Om du är homo-, bi- eller transperson kan du ta kontakt med RFSL Stödmottagning för att få stöd och hjälp.  

Du kan få hjälp när du lämnar relationen

Man kan känna sig rädd för vad som kommer att hända om man gör slut och det är vanligt att tro att man inte kommer klara sig själv. Känner du så kan du behöva skydd när du lämnar relationen. Du kan ringa socialtjänsten eller kvinnojouren i din kommun för att få hjälp. Du kan även ringa till polisen.

 

 

 

Det finns mer!