Lämna sidan

Psykisk misshandel

Om man ofta får höra att man är dum i huvudet, inte fattar, är ful och äcklig eller andra elaka saker brukar det kallas för att man är utsatt för psykiskt våld. Den som använder psykiskt våld gör det för att få makt och kontroll över en annan person. Man kan utsättas för den här typen av våld av någon man känner väl till exempel sina föräldrar eller av sin partner. Det är också psykiskt våld om någon kontrollerar och hindrar en från att leva sitt liv som man vill.

I familjen

Familjen ska vara barns trygghet och de vuxna i familjen ska se till att barn kan utvecklas och känna sig som betydelsefulla personer. Trots det finns det många barn som under sin uppväxt får höra elaka kommentarer från föräldrar eller andra personer i familjen. Om ett man ofta får höra att man inte duger, att man gör fel och att man är till besvär kan det sätt djupa spår. Det som gör det extra svårt är när de personer man lever tillsammans med också är de som gör en illa.  

Psykiskt våld kan leda till att man växer upp och har svårt att tycka om sig själv och känna sig trygg. Det kan vara minst lika skadligt att utsättas för psykiskt våld som att bli utsatt för fysiskt våld. 

Vuxna får inte utsätta barn och unga för psykiskt lidande. Om man inte har det bra hemma kan man anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten ska se till att barn och unga får stöd och skydd om de behöver det, läs mer om socialtjänsten

Kan psykiskt våld vara brott?

Psykiskt våld kan vara olika brott beroende på vad man har blivit utsatt för. Här är några exempel:   

  • Olaga hot - att hota med att göra illa, hota med att låsa in eller hota med att ha sönder någon annans saker. Att hota någon är ett brott som heter olaga hot och som kan ge böter och fängelse.

  • Ofredande - elaka saker som inte gör ont på kroppen, till exempel spottar, skrämmer eller lättare knuffar. Ofredande kan leda till böter eller fängelse.

  • Övergrepp i rättssak - att försöka få någon annan att inte anmäla brott. Om någon har sett misshandel och sedan blir hotad med ”att om du anmäler det här kommer det hända något hemskt” är det brottsligt och brottet heter övergrepp i rättssak och kan ge fängelse. 

Det finns hjälp

Om man är utsatt för psykiskt våld har man rätt att få hjälp. Socialtjänsten ska se till att barn och unga får stöd och hjälp om de inte har behandlas på ett bra sätt hemma. Man kan också kontakta en ideell organisation om man vill prata med någon utan att berätta vad man heter.

 

 

Det finns mer!