Lämna sidan

Att växa upp med en våldsam vuxen

Barn som växer upp med en våldsam vuxen beskriver ofta att de aldrig helt kan slappna av när de är hemma eftersom de inte vet när det blir våldsamt igen.

Play

Filmen har inget ljud


När man upplever våld hemma är det vanligt att reagera på olika sätt. Man kan till exempel känna sig arg, rädd, ledsen och ensam. Man kan bli trött och utmattad av att känna oro hela tiden. Det kan göra att man har svårt att koncentrera sig i skolan, har ont i magen och i huvudet och har svårt att sova.

Det är påfrestande att inte känna sig trygg i sitt eget hem, men det kan vara ännu mer påfrestande att aldrig berätta om det som händer hemma. Därför kan det vara skönt att prata med någon. Man kan till exempel kontakta skolkuratorn eller BRIS.

 

Man kan få ersättning från staten om man har sett eller hört våld hemma

Trots att barn som är med om våld påverkas mycket ser inte lagen barnet som ett brottsoffer. Däremot vet man att barn som är med om våld hemma ändå är utsatta och därför kan man ha rätt till brottsskadeersättning från staten.

 

våld i nära relationer

Det är alltid brottsligt att utsätta någon för våld. Det kan finnas våld i alla slags relationer men det är vanligast att en man utsätter en kvinna för våld. Våldet återkommer ofta och blir en del av vardagen.

Om man har blivit misshandlad eller hotad flera gånger av samma person kan de olika brotten läggas samman och då kallas det för grov fridskränkning. Om en man har utsatt samma kvinna för våld och hot många gånger kallas det för grov kvinnofridskränkning.
  

Det finns mer!