Lämna sidan

Misshandel

Misshandel kan vara många olika saker till exempel slå, sparka, bita, riva, förgifta eller skaka. Man kan bli utsatt för misshandel av någon i skolan, av någon okänd eller av någon man känner väl. Misshandel är ett allvarligt brott.

Om man har varit utsatt för våld under lång tid kan det vara svårt att veta vad som räknas som misshandel. Våldet kan ha blivit en del av vardagen och för den som är utsatt kan det kännas som att det inte är så allvarligt, trots att det faktiskt är brottsligt och kan anmälas till polisen.

Play

Filmen har inget ljud

Om den som misshandlar är en okänd person kan det ofta kännas lättare att anmäla brottet än om man känner den som misshandlar. Tyvärr är det ovanligt att brott mot barn och unga anmäls till polisen. Även om man känner den som misshandlar är det viktigt att man anmäler det som har hänt. Då kan det vara lättare att få hjälp och risken för att utsättas igen kan minska.


Misshandel av familj

1979 blev det förbjudet att utsätta barn för våld i Sverige. Trots det utsätts många barn och ungdomar för våld hemma. Vissa föräldrar använder fortfarande våld för att uppfostra sina barn fast det är ett allvarligt brott som kan leda till fängelse.

Att barn och unga är med om våld hemma är vanligare än vad många tror. Flera barn i varje klass kan ha blivit slagna av sina föräldrar någon gång. Det betyder att föräldrar begår allvarliga brott om de slår, sparkar, knuffar, nyper, drar i håret eller gör något annat som gör ont på kroppen. Det är också förbjudet att låsa in och att hota någon. 

Play

Filmen har inget ljud

Det är bra att berätta om våldet

Om man blir utsatt av någon i sin familj är det viktigt att prata med någon om det. Det kan kännas svårt, men ingen ska behöva bära på det själv. Många barn och ungdomar som har berättat tycker att det har blivit bättre.

Anmäl till polisen eller socialtjänsten

Man kan alltid kontakta polisen om man vill anmäla ett brott. Om man har varit med om våld kan man också göra en anmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten utreder om och i så fall vilket stöd och skydd som behövs. Socialtjänsten ser till att man får prata om det som har hänt med någon som är utbildad för att prata med barn och ungdomar om sådant som känns jobbigt. Om man inte vill anmäla till socialtjänsten eller polisen kan man få stöd av kuratorn eller sjuksköterskan på skolan, man kan också kontakta BRIS.

Kontrollerad av familjen

För vissa barn minskar våldet när de blir äldre. För andra börjar eller förvärras våldet när de blir tonåringar. I en del familjer kontrollerar familjemedlemmar och släkt sina tonåringars liv.

Det kallas ibland för våld i hederns namn eftersom man menar att kontrollen är kopplad till att behålla familjens heder.

 
 

Det finns mer!