Lämna sidan

Vad är skyddade personuppgifter?

När man får skyddade personuppgifter flyttar man. Man byter skola och får inte berätta för sina gamla kompisar vart man har flyttat. Ibland måste man även byta namn. Om situationen är väldigt farlig kan man inte ha någon kontakt alls med sina gamla kompisar, sina gamla lärare eller sina släktingar. Om man har kontakt med dem finns det en risk att man inte längre är skyddad.

 

En del barn och ungdomar måste lämna sin familj

De flesta barn och ungdomar som har skyddade personuppgifter bor med minst en av sina föräldrar, men det finns också de som måste lämna hela sin familj. Då får de oftast bo hos en annan familj. Det kallas för ett familjehem.

Alltså, man vill ju inte släppa sina syskon, man vill inte släppa sina föräldrar, man vill inte släppa sina vänner. Man vill inte släppa allt det gamla. Men det gick inte längre.

/Anna


Det finns tre sorters skyddade personuppgifter

Vilket skydd man får beror på hur farlig ens situation är.

  1. Sekretessmarkering. Om man har det blir skolan, sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter särskilt försiktiga med att lämna ut ens adress och telefonnummer.
  2. Skyddad folkbokföring. Då finns den nya adressen inte med i något register och det är bara Skatteverket som vet var man egentligen bor.
  3. Fingerade personuppgifter. Då får man en helt ny identitet. Det betyder att man får ett nytt namn och ett nytt personnummer. Det är det starkaste skyddet man kan få.
     

I början var det jättesvårt att göra sig av med rädslan. Jag sov aldrig på nätterna, ingenting alls. Det var jättejättejobbigt.

/Ebba

Hur får man skyddade personuppgifter?

För att få skyddade personuppgifter ringer man till Skatteverket och ber att få prata med någon som har hand om skyddade personuppgifter. Sedan får man fylla i en enkel blankett som man skickar in tillsammans med ett intyg om varför man behöver skyddade personuppgifter. Intyget kan vara ett brev från någon som berättar vad de vet om hur man hotas. Brevet kan vara från en brottsofferjour, någon på socialtjänsten, en arbetsgivare, en förening, skolan, vårdpersonal eller någon annan. Intyget kan också vara ett dokument från en rättegång, polisen eller sjukvården. Om det är dina föräldrar som hotar dig kan du också få hjälp av socialtjänsten (länk till egen sida) eller polisen när du söker skyddade personuppgifter. Då får dina föräldrar inte reda på att du har pratat med någon.

 

Det finns mer!