Lämna sidan

Att börja om på nytt

Vem får veta i den nya skolan?

I den nya skolan får rektorn alltid veta att man har skyddade personuppgifter. Sedan bestämmer man tillsammans vilka andra på skolan som ska få veta. Ibland är det bara rektorn och mentorn som vet, ibland är det många i skolan som vet.

Bestäm tillsammans med vuxna hur det ska vara i skolan

Barn har rätt att vara med och tycka om hur de vill ha det. Vilka i skolan ska veta? Vad ska skolan göra om barnet avslöjas?

Det är viktigt att göra upp en handlingsplan tillsammans med rektor och de vuxna som man bor med hur skolan ska ta hand om ett barn med skyddade personuppgifter på bästa sätt. Barn har rätt att vara med och tycka om hur de vill ha det. Vilka i skolan ska veta? Vad ska skolan göra om barnet avslöjas? Ska barnet vara med på klasslistan, på skolfoto och på intranätet? Vem kan barnet ställa frågor till? Det finns många frågor.

Det är bra om det inte är så många som vet

Ibland får man inte ens berätta sitt riktiga namn.

Det är bra om det inte är så många som vet vem man är och att man har skyddade personuppgifter. Om det är många som vet ökar risken för att den som vill göra en illa hittar en. Därför får många barn och ungdomar som har skyddade personuppgifter inte berätta för sina nya klasskompisar att de har skyddade personuppgifter. Ibland får man inte ens berätta sitt riktiga namn. Man hittar på ett nytt namn som man använder i skolan, och ofta är man inte heller med på klasslistan eller på skolfoton.


Vad ska man säga när någon frågar?Barn har man rätt att få veta varför de har skyddade personuppgifter och att få hjälp av vuxna med vad de kan berätta och vad de kan svara när andra frågar svåra frågor. Svåra frågor kan vara var man bott förut, varför man inte träffar den förälder man gömmer sig för, varför man inte är med på klasslistan och på klassfotot eller varför man inte är med på Facebook. Det är bra att tillsammans med familjen som man bor med bestämma vad man ska säga om sin familj och var man kommer ifrån, så att alla säger samma sak. Då är risken mindre att man blir avslöjad. Det är också lättare att svara på frågor om man har tänkt ut svaren i förväg.

Allt är inte farligt att berätta

En del saker måste man hålla hemligt, men allt är inte farligt att berätta. Om man inte säger något alls om sig själv kan det göra att andra blir nyfikna och frågar mer. Därför kan det vara bra att berätta några saker om sig själv.

Det finns mer!