Lämna sidan

Skyddade personuppgifter

I Sverige finns det fler än 4 000 barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter. De eller deras föräldrar måste gömma sig från någon som vill göra dem illa. Många av barnen och ungdomarna har varit med om att de själva eller någon i deras familj har blivit misshandlade. Oftast är det någon i familjen som är farlig, som till exempel pappa, styvpappa, mamma eller andra släktingar.

Alla barn och ungdomar har rätt att växa upp utan hot och våld. Skyddade personuppgifter är till för att barn och ungdomar som har varit med om våld ska känna sig trygga och för att skydda dem så att våldet inte händer igen.
Det finns mer!