Lämna sidan

Ersättning från skolan

Om man har blivit kränkt på skolan kan skolan bli skyldig att betala ersättning för att de inte har skyddat en tillräckligt. I första hand ska man berätta för en lärare eller för rektor om vad som har hänt.

Om man ändå inte får hjälp kan man ta hjälp av en vuxen man litar på. Vill man göra en anmälan går det att göra på Barn- och elevombudet (BEO) på Skolinspektionen, som då utreder vad som hänt.

 

Det finns mer!