Lämna sidan

Vad kan man få ersättning för?

Om man har varit utsatt för brott och fått skador i samband med brottet har man rätt att ansöka om ersättning. Det finns olika former av ersättning och i de flesta fall bestäms ersättningsnivån i samband med eller efter en fällande dom i tingsrätten. Om man inte vet vem som har gjort brottet eller om den som är skyldig är under 15 år, kan man ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Den som har sett eller hört ett brott kan också får ersättning

Inget barn ska behöva uppleva våld, därför har den som ser eller hör när någon i familjen blir utsatt också rätt till ersättning. Om man har varit med om det kan man ansöka om ersättning hos Brottsoffermyndigheten. För att kunna ansöka om ersättning måste det finnas en fällande dom. 

Det finns tre olika former av ersättning

Det finns tre olika former av ersättning som den som har blivit utsatt för brott kan få:

För att kunna få skadestånd från gärningspersonen måste man veta vem som har begått brottet. Om gärningspersonen är okänd kan man ändå få försäkringsersättning och brottsskadeersättning. Det krävs då att det finns bevis för att det som hänt var ett brott och inte en olycka. 

Det finns mer!