Har någon utnyttjat dig sexuellt?

Enligt svensk lagstiftning ska sex alltid vara frivilligt, annars är det ett brott. Den som vill ha sex måste ta reda på om den andra vill. Du har rätt att när som helst ändra dig även om du från början visat att du ville ha sex. Det gäller både på nätet och IRL.

Om det inte är frivilligt

  • Om någon använder våld. Till exempel slår någon annan för att tvinga den till sex.
  • Om någon tvingar till sig sex genom hot. Till exempel hotar med att sprida nakenbilder om du inte vill ha sex.
  • Om någon utnyttjar att en person är i en särskilt utsatt situation, det vill säga sover, är full, drogad, har en fysisk eller psykisk sjukdom, eller är väldigt rädd.
  • Om någon utnyttjar din beroendeställning. Det kan till exempel vara en lärare, chef, idrottsledare eller god man.

Olika sexualbrott

Det finns ganska många sexualbrott och det som skiljer dem åt är vilken typ av sexuella handlingar det rör sig om, och om de riktas mot barn eller vuxna.

Det finns till exempel tre olika sorters våldtäkt, våldtäkt där den som våldtar har en tydlig avsikt att göra det, oaktsam våldtäkt som handlar om att den som begått brottet inte brytt sig om att ta reda på om den andra vill ha sex och slutligen brottet våldtäkt mot barn. Våldtäkt kan vara samlag men behöver inte vara det.

Om någon tvingar dig att göra sexuella handlingar med dig själv eller ta på en annan persons könsorgan kan det vara brottet sexuella övergrepp. Om någon tafsar på dig kan det vara brottet sexuellt ofredande. 

Det kan kännas svårt att anmäla någon som du är ihop med eller tycker om, men ingen har rätt att göra något sexuellt mot dig som du inte vill. Samma sak gäller om någon i din familj rör dig på ett sexuellt sätt.

Barn under 15 år

Det är brottsligt när någon som är över 15 år gör något sexuellt mot någon som är yngre. Lagen vill skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade av äldre. Även om barnet säger ja och vill, är det ändå ett brott.

Det kan vara ett brott även om gärningspersonen inte visste att barnet var under 15 år, men borde ha förstått det.

Det finns ett undantag från den här regeln. Det är när den som utsätts är under 15 år, men åldersskillnaden till den andre personen är liten. Om det är uppenbart att båda har en nära och bra relation, och att båda har sex frivilligt kan den som är över 15 år inte dömas för något brott.

Har någon i din familj gjort något sexuellt mot dig?

Det är brottsligt när föräldrar, syskon eller andra vuxna släktingar gör något sexuellt med dig. Det är aldrig ditt fel om det händer. Det bästa är om du kan berätta för en vuxen som kan hjälpa dig. Det finns många organisationer som har tystnadsplikt och som kan hjälpa dig att få stöd och att anmäla.  

Stöd och hjälp

Sexualbrott på nätet

Sexualbrott kan ske via mobilen, internet eller appar. Sådana brott kan vara att någon skriver något sexuellt till dig som du inte vill ha, att någon pressar dig att göra något sexuellt eller att du får bilder du inte vill ha. Ett exempel är när någon tvingar en annan person att göra sexuella saker framför en webbkamera. Även om du skickat bilder eller visat dig naken i en webbkamera har ingen rätt att hota dig eller använda sig av det som du har skickat. 

Har du utsatts för brott på nätet?

Om du utsatts för sexualbrott online kan det vara bra att spara bevis. På näthatshjälpens hemsida kan du läsa om hur du gör det.

Näthatshjälpen

Att fota eller filma någon under 18 år på ett sexuellt utmanande (pornografiskt) sätt är ett brott som heter barnpornografi. Det är även olagligt att sprida den typen av bilder och filmer. 

Att någon tar kontakt med dig på nätet för att sen kunna begå sexuella övergrepp är ett brott som kallas grooming. I lagen kallas det för kontakt med barn i sexuellt syfte. Det är vanligt att det sker på internet.

Det är lika allvarligt när sexualbrott sker på nätet som IRL. Ibland kan det kännas mycket värre.

Har du sålt sex och vill ha hjälp?

Om du har sålt sex ska du berätta för någon som du har förtroende för. Du kan alltid vända dig till ungdomsmottagningen eller skolkuratorn.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är du som har sålt sex som har begått ett brott. Det är den som har köpt sex som gjort det. 

Det finns också organisationer som jobbar med de som har erfarenheter av sex mot ersättning. Ellencentret kan hjälpa dig som har sålt sex eller till exempel varit med om sugardejting.

Ellencentret

Prostitution och människohandel

Det är olagligt att köpa sex och den som ger dig pengar eller saker för att få sex begår ett brott. Att någon köper sex och tvingar dig till prostitution är en sorts våld.

Om någon tjänar pengar på att en annan person säljer sex är det ett brott som heter koppleri. Det kan vara att övertala någon att sälja sex eller att ordna kontakten med en köpare.

Om någon tvingar eller lurar en annan person, eller utnyttjar någons utsatthet, tjänar pengar och dessutom rekryterar och transporterar personen för att hen ska utnyttjas sexuellt är det människohandel. Ibland kallas det för trafficking. 

Olika reaktioner

Människor reagerar på våld och övergrepp på olika sätt och ingen reaktion är rätt eller fel. En del kan må dåligt under en lång tid efteråt medan andra inte påverkas lika mycket.

Det är naturligt att vilja hitta en förklaring till varför saker händer i livet. Det är inte ovanligt att de som utsatts känner skuld.

Det är viktigt att veta att det går att må bra igen.

Olika reaktioner på brott

När du är utsatt

  • Berätta för en vuxen. Du kan få stöd och hjälp att anmäla brottet.
  • Anmäl brott så att du och andra kan skyddas från de som utsätter barn och unga för sexualbrott.
  • Det är viktigt att det finns bevis om du polisanmäler. Därför ska du uppsöka sjukhus eller vårdcentral som kan dokumentera spår och skador.
  • Meddelanden på din mobil kan också vara bra att spara. 

Vill du ha hjälp?

Om du har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller om du har sålt sex, kan det vara bra att berätta för någon. Det finns olika ställen där du kan få hjälp.

Illustration av en vuxen och en tonåring som sitter i en soffa och pratar med varandra.