Hedersrelaterat våld och förtryck

Alla har rätt att vara som de är och leva sina liv som de själva vill. Det spelar ingen roll hur gammal du är, vilken familj, religion eller var du är född. Som ung har du rättigheter enligt barnkonventionen och annan svensk lagstiftning.

Frihet att vara den du vill vara

Föräldrar har ansvar för att hjälpa dig i livet. De har rätt att ha åsikter om vilka val deras barn gör, men som barn ska du få utvecklas som du vill. Att få ta större ansvar för sitt eget liv är en viktig del i att bli vuxen. Ju äldre du blir, desto mer frihet ska du få för att göra egna val.

Vissa barn och unga får inte göra egna val därför att vuxna tycker att det som barnen gör påverkar familjens heder. Det kan handla om att föräldrarna bestämmer vilka kläder barnen ska ha på sig, vilka lektioner barnen får vara med på och vilka kompisar barnen får vara med. I värsta fall handlar det om att barnet utsätts för våld eller hot om våld. Hos Brottsoffermyndigheten och Rädda Barnen kan du läsa mer om våld och hedersförtryck. 

Brottsoffermyndigheten

Rädda Barnen

Hedersförtryck

I Sverige finns ett brott som heter hedersförtryck. Det står för flera brottsliga handlingar som gjorts på grund av heder. Om brotten har kränkt och skadat den utsattas självkänsla kan den som begått brotten dömas för hedersförtryck.

Exempel på hedersförtryck kan vara att barn och unga får uppleva våld eller hot om våld för att de inte gör vad familjen vill. Flera mindre brott för att skydda familjens heder kan ses som ett allvarligare brott och leda till ett strängare straff. Några exempel på sådana brott är olaga hot, skadegörelse och misshandel. Hos Brottsoffermyndigheten och Rädda Barnen kan du läsa mer om våld och hedersförtryck. 

Brottsoffermyndigheten

Rädda Barnen

Barn får inte gifta sig

Alla har rätt att gifta sig med vem de vill. I Sverige får inte barn gifta sig. Det spelar ingen roll om du själv vill gifta dig. Barnäktenskap och äktenskapstvång är brott i Sverige.

Du räknas som barn tills att du fyllt 18 år. Om dina föräldrar eller någon annan pressar dig att gifta dig är det inte frivilligt. Det är inte heller tillåtet att tvinga en vuxen att gifta sig om hen inte vill. 

Ingen får tvinga dig att gifta dig genom hot eller våld. Det är också fel att vuxna får dig att känna skuld om du inte går med på att gifta dig. Det är inte heller tillåtet för dina föräldrar eller någon annan vuxen att ta med dig till ett annat land för att där gifta bort dig. Det spelar ingen roll om det är tillåtet i det landet. Det är också brottsligt att planera och förbereda ett bortgifte av ett barn eller en vuxen mot personens vilja.

Om det finns misstankar att en familj planerar och förbereder för äktenskapstvång eller barnäktenskapsbrott, inleder polisen en utredning. Det gäller oavsett vem som har anmält brottet till polisen och även om den som utsätts för brottet inte vill anmäla. FN har samlat frågor och svar om barnäktenskap. 

FN

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor innebär att hela eller delar av könsorganet skärs bort. Det är farligt för den som utsätts och kan ge många olika fysiska besvär, till exempel:

  • smärta och dålig lukt
  • att det gör ont att ha sex
  • ärr som skaver och gör det svårt att sitta
  • infektioner och andra komplikationer
  • svårigheter att kissa

Könsstympning kan också leda till psykiska besvär.

 

Könsstympning är ett brott

Könsstympning är ett sätt att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet. Det är förbjudet att:

  • planera och utföra könsstympning
  • att ta med sig ett barn till ett annat land för att utsätta barnet för könsstympning

Är du orolig?

  • För att bli bortgift eller för att ett syskon, en kusin eller en vän ska bli bortgift?
  • För att någon du känner är utsatt?
  • För att du känner dig kontrollerad eller hotad av någon i din familj eller släkt?  

Då ska du berätta om din oro för någon du litar på. Det är alltid bra att prata med en kompis du är trygg med, men om du är hotad behöver du en vuxens hjälp.

Det kan vara en lärare, skolkurator, fritidsledare eller fotbollstränare till exempel. Alla dessa har beredskap att prata med barn som har det jobbigt hemma.  

Om du behöver hjälp och skydd ska du alltid vända dig till polisen eller till socialtjänsten i den kommun där du bor.

Om du inte har någon vuxen i närheten som du kan prata med kan du ta kontakt med de organisationer som arbetar mot hedersförtryck. 

Stöd och hjälp

Har du utsatts för hedersrelaterat förtryck?

Om du är utsatt för den här typen av kontroll kan du behöva skydd. Det är polisens och socialtjänstens ansvar att skydda dig från din familj om de försöker skada dig på något sätt.

Vuxna ska anmäla

Det är vuxnas ansvar att se till att barn inte far illa och att alla barn har rätt att vara den de själva vill. Om vuxna misstänker att barn utsätts för brott eller dålig behandling är de skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller också om det beror på heder. Om en lärare, kurator eller fritidsledare märker att ett barn inte får vara med på vissa lektioner eller aldrig får vara ute på kvällarna är de skyldiga att anmäla.

Vill du ha hjälp?

Om du känner dig hotad, eller om du är orolig för någon annans skull, kan du ta kontakt med RFSL:s stödmottagning eller Rädda Barnens stödchatt Kärleken är fri. Du hittar organisationerna under Stöd och hjälp.

Illustration av ett barn och en vuxen inuti ett orange hjärta.