Är du orolig för gängvåld?

Är du orolig för vad de kriminella gängen kan göra? Har du sett och hört våld? Känner du någon som har drabbats? Här kan du läsa mer om du är orolig, utsatt eller har blivit tvingad att göra saker.

Varför är det konflikter mellan olika gäng?

Det handlar ofta om makt över ett visst område och om vem som ska kunna sälja droger där. Det är vanligt att ett gäng hämnas när ett annat gäng vill ta över deras område. Det är lätt för kriminella att få tag på vapen. 

Många som är med i kriminella gäng är under 18 år. Gängen använder vapen på platser där många människor finns. Äldre kriminella får barn och unga att begå brott mot betalning, belöningar, eller genom hot. Många är oroliga för sig själva, eller för sina syskon och kompisar. Under senare tid har fler barn och unga blivit inblandade i gängens bråk. En del har sett och hört skott och explosioner, eller känner någon som har blivit hotad, skadad eller dödad.

Lilla Krisinfo har information om gängvåld under Händer just nu.

Besök Lilla Krisinfo

Är du orolig?

Det är normalt att vara orolig för våld som drabbar oskyldiga. Det är ovanligt att personer som inte har någonting med gängen att göra blir skadade. Men om du bor i ett område där det har varit skjutningar eller där gängen är synliga är det bra att berätta för en vuxen om din oro. De kan hjälpa dig att ta kontakt med polisen eller socialtjänsten.

Är du utsatt?

Om du har utsatts för hot eller våld är det viktigt att polisen får reda på det och att du pratar med en vuxen. På så vis kan du själv och andra skyddas från mer våld. Du behöver inte veta säkert att det är ett brott du har utsatts för. Det är polisen som ska utreda det.

 

Har någon bett dig göra något brottsligt?

Det är vanligt att de kriminella lockar yngre att göra brott. Det är för att barn under 15 år inte kan dömas till fängelse. Barn som tagit emot något från någon som är med i ett gäng kan tvingas att betala tillbaka genom att göra olika uppdrag.

Om någon har försökt få dig att göra något brottsligt kan du vara ett brottsoffer. Det är straffbart att försöka få någon som inte fyllt 18 år att göra något brottsligt. Den som gör det kan dömas för involverande av underårig i brottslighet.

Polisen har information om hur de kriminella rekryterar unga för att göra brott.

Läs mer hos polisen

Det finns stora risker med att begå brott. Du kan skadas eller dö och du kan också bli dömd att betala skadestånd. Det är ofta svårt att lämna gängen, du kan bli skuldsatt och förlora din frihet. Det kan på många sätt förstöra din framtid. Många av dem som gått med i kriminella gäng ångrar sig.

Har du kriminella kompisar?

Om du har kompisar som är kriminella och som försöker locka dig med pengar eller annat för att få dig att göra sådant som är brottsligt, försök att säga nej. Berätta sen om det som hänt för en vuxen du litar på.

Det är bra att vara uppmärksam, och att försöka hålla sig borta från platser som känns otrygga. När gäng bråkar och använder vapen på platser där många människor finns ökar risken för att andra kan skadas.

Vuxnas ansvar

Det är vuxnas ansvar att skydda barn, både från att begå brott och från att utsättas för våld och brott. Alla vuxna har det ansvaret, men det är framför allt polisen, skolan och socialtjänsten som arbetar för att du inte ska råka illa ut.

Vuxna som ser att en ung person är på väg att hamna i brott ska göra en orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten samarbetar med skolorna. Du kan själv kontakta socialtjänsten genom att ringa till kommunen. Läs mer om vad socialtjänsten gör på webbplatsen Koll på soc.

Koll på soc

Vi måste hjälpas åt att stoppa gängen

Det är viktigt att polisen får hjälp av både barn och vuxna så att de kan hindra brott som planeras av kriminella gäng. Då måste alla hjälpa till. Du kan hjälpa polisen genom att berätta vad du vet eller har sett. Om du är rädd kan du få hjälp av polisen och du kan också vara anonym när du tipsar. 

Det finns kriminella personer som genom hot, hot om våld eller på annat sätt försöker påverka människor att inte anmäla brott eller vittna i en rättegång. Det är brottsligt och kallas för övergrepp i rättssak.

I Sverige har vi vittnesplikt, alla som är kallade är skyldiga att vittna. Domstolsverket har mer information för de som ska vittna. 

Tipsa polisen

Besök Domstolsverket

Vill du ha hjälp?

Har du utsatts för ett brott har du rätt till skydd och stöd. Det krävs inte att du har polisanmält brottet.

Illustration av en vuxen och en ung person som sitter pratar med varandra.