Lämna sidan

Läs boken om Liten

Brottsoffermyndigheten och Stina Wirsén ger i boken om Liten små barn en berättelse om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Berättelsen uppmuntrar barn att berätta för en vuxen när det inte känns bra hemma.

Boken handlar om Liten som är rädd hemma. I Litens familj blir bråken stora, för stora. Till slut berättar Liten om hur det är hemma för fröken på förskolan.

Barn som läser boken om Liten får veta att det finns många vuxna som ska hjälpa barn och att det finns andra barn som inte har det bra hemma. Genom att prata med barn om hur det är hemma och hur det kan kännas när vuxna bråkar får barnen möjlighet att dela med sig av sina upplevelser. Boken är anpassad för barn från fyra till sju år.
  

    

Köp boken om Liten

- Via Adlibris
- Via Bokus
- Via CDON
  

Lyssna på boken om Liten

Den bläddringsbara webbversionen av boken Liten finns att lyssna på genom dator, telefon eller surfplatta. Läser gör författaren och illustratören av boken, Stina Wirsén.

Boken om Liten med ljuduppläsning

Boken om Liten på engelska

Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen översatt boken Liten till engelska. Den engelska versionen av Liten finns att läsa som bläddringsbar webbversion och att lyssna på genom dator, telefon eller surfplatta. Läser gör författaren och illustratören av boken, Stina Wirsén.

Boken om Liten på engelska som bläddringsbar webbversion
Boken om Liten på engelska med ljuduppläsning

 

Det finns mer!