Namndans

Syftet med namndansen är att se varandra och ge plats åt varandra. Barnets namn är en viktig del av identiteten och att få bekräftelse för sitt namn kan bidra till att stärka barnets jag-känsla.

Skriv ut