Utelek

I uteleken kan barnen öva sin motorik och träna på att leda och följa varandra. Att få bekräftelse för den man är och visa andra respekt är viktigt för att barn ska bli självständiga och trygga individer.

Namndans

Gör en dans av barnens namn som ger alla barn utrymme att synas och höras.

Spegelövning i ring

Låt barnen testa att leda och ta initiativ samtidigt som de får röra på sig och experimentera med kroppsspråket.