Rörelseramsa

I den här ramsan får barnen prova på olika sorters beröring på sin egen kropp. De kan också få öva sig på att ta i varandra på ett respektfullt sätt och själva uttrycka hur en viss beröring känns på kroppen.

Skriv ut