Musik och rörelse

Ibland kan det vara svårt att sätta ord på känslor och tankar. Genom musik och rörelse kan ni hjälpa barnen att hitta andra uttryckssätt än ord. Dansa som en glad orm! Hur rör sig någon som är nyfiken?

Dansa känslor

Använd en danssjal eller en tygbit och låt barnen öva på att gestalta känslor utanför den egna kroppen.

Djurens dans

Sätt ord på känslor och tolka känslorna genom dans. Att låtsas vara ett djur kan göra det enklare för barnen att visa känslor.

Rörelseramsa

Testa hur olika sorters beröring känns och prata med barnen om kroppens gränser.

Sätt ljud på känslan

Hur låter olika känslor? Låt barnen experimentera hur olika känslor kan förmedlas med hjälp av ljud.