Gör så här

Här finns pedagogiska övningar som utgår från olika vardagssituationer på förskolan. Gör de övningar som ni tycker passar er förskola. Anpassa övningarna efter antalet barn, deras ålder och behov.

Välj en vardagssituation från webbsidan "Liten i förskolan", till exempel ”Dans och rörelse”, och gå vidare till någon övning som verkar intressant. I övningen finns instruktioner för hur ni genomför den och om ni behöver något särskilt material. Av varje övning framgår hur den knyter an till förskolans läroplan.

Läs mer om de pedagogiska övningarnas koppling till barnkonventionen.

Använd gärna handledningens pedagogiska verktyg, till exempel känslokort och frågekort, för att skapa egna övningar tillsammans med barnen. 

 

Sätt er in i barnens perspektiv

Innan ni börjar göra övningarna med barnen kan ni testa att göra den här övningen i er arbetsgrupp. Genom att se hur era kollegor uttrycker sig kan ni också få en ökad förståelse för barns perspektiv och signaler.

  1. Dela upp er två och två. Välj en person som ska vara aktiv i övningen.
  2. Låt den aktiva personen säga nej med sin röst.
  3. Låt den aktiva personen säga nej med sitt kroppsspråk.
  4. Låt den aktiva personen säga nej utan att använda vare sig sin röst eller sitt kroppsspråk.
  5. Gör övningen igen genom att låta den andra personen vara aktiv.
  6. Utvärdera övningen – kan ni känna igen era egna uttryck i barnens beteende?