:hidden">

Sätt känslor på Liten

I den här övningen får barnen utforska olika känslor med hjälp av figuren Liten. Det kan göra det enklare för barnen att uttrycka olika känslor.

Skriv ut