Om lärarhandledningen

Brottsoffermyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en handledning för förskolan om barns känslor och vuxnas ansvar. För många barn som inte har det bra kan vuxna på förskolan vara de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Er kunskap är därför viktig för att skydda barn från våld, något som alla barn har rätt till.

Syftet med Brottsoffermyndighetens handledning är att rusta barn att nu eller senare i livet berätta om de blivit utsatta för våld. Den ger också er som arbetar i förskolan kunskap om brott mot barn och förskolepersonalens anmälningsskyldighet.

Handledningen består av pedagogiska övningar om känslor och rättigheter som ni kan göra tillsammans med barnen. Dessutom innehåller den kunskapsfilmer och övningar som ger er möjlighet att diskutera barns utsatthet för brott.

Materialet utgår från socialtjänstlagen, barnkonventionen och förskolans läroplan.

Brottsoffermyndigheten hoppas att handledningen ska vara ett stöd för er som arbetar inom förskolan och för de barn som ni möter.

 

Kontakta Brottsoffermyndigheten

Webbplats: www.brottsoffermyndigheten.se
E-post: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Telefon: 090-70 82 00

 

Samarbetspartner

Stina Wirsén, författare och illustratör

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Bonnier Carlsen, barnboksförlag

Fishtank, filmproducenter

Humbly, designbyrå

Teknikhuset, webbyrå

Utmana, pedagogiska konsulter

 

Medverkande experter i filmerna

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Carolina Øverlien, docent i socialt arbete

Anna Norlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut

Bayan Nasih, socionom

Kjerstin Almqvist, adj. professor i medicinsk psykologi

Stefan Wiklund, docent i socialt arbete

Cecilia Kjellgren, universitetslektor i socialt arbete

Åsa Bäckström, pedagog

Charlotte Frisack Brodin, advokat

Om cookies

Läs mer om hur cookies används på webbplatsen.