Utsatt av ett annat barn

Det händer att barn utsätter andra barn för allvarligt våld. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det är viktigt att komma ihåg att både det barn som utsätter ett annat barn och det barn som blivit utsatt behöver stöd.

Cecilia Kjellgren, universitetslektor i socialt arbete, berättar om när barn utsätter andra barn för våld.

Sådana här beteenden är viktiga att lyfta med sina kollegor för att inte bagatellisera det man har sett.

Skriv ut