Brottsutredning och rättegång

Misstänker man att en förälder utsätter ett barn för brott kommer barnet att hämtas till förhör från förskolan. Någon från förskolan följer då ofta med som stöd. De flesta har aldrig varit med om en brottsutredning förut och det kan kännas skönt att veta vad som förväntas av förskolan.

I den här filmen får du veta hur en brottsutredning och en rättegång går till samt vad rättsprocessen kan innebära för barnet och personalen i förskolan.

Våga ställa upp som trygghetsperson om du blir tillfrågad. Du kan vara avgörande för att ett barn ska komma till tals.

Skriv ut