Misstanke och anmälan

Att göra en anmälan när man misstänker att ett barn inte har det bra kan kräva både kunskap och mod. Ofta är det lättare att göra en anmälan om man i förväg har pratat ihop sig i arbetsgruppen om hur man ska hantera en sådan situation.

I det här avsnittet får ni veta mer om vad som händer vid en anmälan. Börja med att se casefilm 3 av 3 och diskutera de efterföljande frågorna i arbetsgruppen. Klicka sedan på underrubrikerna. Där finns filmer med experter och diskussionsfrågor. Avsluta genom att klicka på underrubriken "Handlingsplan" där ni tillsammans i arbetsgruppen kan utforma eller se över er egen handlingsplan.

Casefilm 3

Casefilm 3: "Någonting är fel." I den tredje och sista casefilmen tvekar Linda inför att göra en anmälan och söker stöd hos en kollega. Hur ska hon veta att hennes känsla är rätt? Se filmen och diskutera med varandra.

Skriv ut
Anmälan till socialtjänsten

Här hittar du information om när du ska göra en anmälan till socialtjänsten och hur du gör en anmälan.

Utsatt av närstående

Stefan Wiklund, docent i socialt arbete, berättar om förskolepersonalens anmälningsskyldighet till socialnämnden.

Utsatt av personal på förskolan

Cecilia Kjellgren, universitetslektor i socialt arbete, och Åsa Bäckström, pedagog, berättar om när någon i personalgruppen på förskolan misstänks för brott mot ett barn.

Utsatt av ett annat barn

Cecilia Kjellgren, universitetslektor i socialt arbete, berättar om när barn utsätter andra barn för våld.

Brottsutredning och rättegång

I den här filmen får du veta hur en brottsutredning och en rättegång går till samt vad rättsprocessen kan innebära för barnet och personalen i förskolan.

Handlingsplan

Här får ni möjlighet att ta fram eller uppdatera en handlingsplan för förskolan vid misstankar om att barn utsätts för brott.