Konsekvenser av våld

Problem med anknytning eller svårigheter att reglera känslor är exempel på konsekvenser av att utsättas för våld. Med mer kunskap om hur våld kan påverka barn kan ni på förskolan få bättre förståelse för utsatta barns beteenden.

Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi, berättar om hur våld kan påverka barn.

Även de allra minsta barnen påverkas negativt av skrämmande och våldsamma situationer.

Skriv ut