Bemötande av barnet

Barn som har varit med om svåra saker behöver vuxna som vill och vågar lyssna på dem. De behöver också skratta, leka och vara glada precis som alla andra barn.

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar om hur man kan bemöta utsatta barn på bästa sätt.

Det allra viktigaste är nog hur man bemöter ett barn i vardagen, när barnet berättar om mindre allvarliga saker.

Skriv ut