Konsekvenser och bemötande

För brottsutsatta barn är förskolan en extra viktig plats. Mer kunskap om konsekvenser av att utsättas för våld kan göra det lättare för er som arbetar i förskolan att bemöta barnen på det sätt som de behöver.

I det här avsnittet får ni veta mer om hur våld kan påverka barn och vilken betydelse förskolepersonal kan ha för utsatta barn. Börja med att se casefilm 2 av 3 och diskutera de efterföljande frågorna i arbetsgruppen. Klicka sedan på underrubrikerna "Konsekvenser" och "Bemötande. Där finns filmer med experter och diskussionsfrågor. Gå sedan vidare till avsnittet "Misstanke och anmälan".

Casefilm 2

Casefilm 2: "Jag vill inte gå hem". I den andra filmen växer Lindas oro. Hur har Kim det hemma egentligen? Se filmen och diskutera med varandra.

Skriv ut
Konsekvenser av våld

Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i medicinsk psykologi, berättar om hur våld kan påverka barn.

Bemötande av barnet

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar om hur man kan bemöta utsatta barn på bästa sätt.