Gör så här

Välkommen till ”Liten och trygg” – Brottsoffermyndighetens handledning för personal i förskolan. Handledningen består av två delar, en kunskapshöjande del om brottsutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar som ni kan göra tillsammans med barnen.

Se en introduktionsfilm om handledningen "Liten och trygg".

Materialet utgår från socialtjänstlagen, barnkonventionen och förskolans läroplan.

Öka er kunskap om brottsutsatta barn

Börja med den kunskapshöjande delen, som består av filmade intervjuer med experter, spelfilmer och diskussionsövningar. Gå gärna igenom materialet tillsammans i arbetsgruppen för att kunna diskutera och dela med er av era egna erfarenheter.

Välj om ni vill gå igenom den kunskapshöjande delen vid ett eller flera olika tillfällen. Den kunskapshöjande delen avslutas med att ni får möjlighet att ta fram eller uppdatera en befintlig handlingsplan vid misstanke om att ett barn utsatts för brott. Kom ihåg att materialet också kan användas för att ge kunskap till nyanställda om arbetsgruppen redan hunnit gå igenom det.

Den kunskapshöjande delen består av tre avsnitt.

Brott och signaler
Det här avsnittet består av en casefilm och fem kunskapsfilmer på totalt 38 minuter. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film.

Konsekvenser och bemötande
Det här avsnittet består av en casefilm och två kunskapsfilmer på totalt 22 minuter. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film.

Misstanke och anmälan
Det här avsnittet består av en casefilm och fem kunskapsfilmer på totalt 38 minuter. Kom ihåg att också avsätta tid för diskussionsfrågorna som följer efter varje film. Avsnittet avslutas med en diskussionsövning för att ta fram en ny eller se över en befintlig handlingsplan vid misstanke om brott mot barn. Hur lång tid som arbetet med handlingsplanen tar beror på hur långt ni har kommit i ert arbete sedan tidigare.

Läs mer om den kunskapshöjande delens koppling till barnkonventionen.

Gör pedagogiska övningar med barnen

När ni har gått igenom den kunskapshöjande delen kan ni gå vidare till "Liten i förskolan", som innehåller pedagogiska övningar som ni kan göra tillsammans med barnen. Läs mer om hur ni kan arbeta med övningarna.