Könsstympning

Både att planera och genomföra könsstympning är olagligt i Sverige. Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland spädbarn.

Bayan Nasih, socionom, berättar om könsstympning av flickor.

FN, EU och Sveriges regering ser könsstympning av flickor som ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck.

Se en fördjupande informationsfilm för yrkesverksamma om könsstympning av flickor och kvinnor på hedersfortryck.se.

Det finns flickor som är i riskzonen i Sverige och vi vuxna måste försöka skydda barnens kroppar och integritet.

Skriv ut