Könsstympning

Både att planera och genomföra könsstympning är olagligt i Sverige. Det är vanligast att könsstympa flickor från fyra års ålder, men det förekommer även bland spädbarn.

Bayan Nasih, socionom, berättar om könsstympning av flickor.

Det finns flickor som är i riskzonen i Sverige och vi vuxna måste försöka skydda barnens kroppar och integritet.

Skriv ut