Bevittna våld

Att bevittna våld handlar om att se eller höra någon i ens familj utsätta en annan i familjen för våld. Barn som växer upp med en våldsam vuxen beskriver ofta att de har svårt att slappna av eftersom de inte vet när det blir våldsamt igen.

Carolina Øverlien, docent i socialt arbete, berättar om hur barn påverkas av att bevittna våld.

Att få leka på förskolan är så viktigt för de här barnen, eftersom leken kan trigga irritation och till och med våld hemma.

Skriv ut