Brott och signaler

Att små barn blir utsatta för brott är vanligare än många tror. Ni som arbetar på förskola har en viktig roll för barns välbefinnande och trygghet. Med mer kunskap om brott och hur barn signalerar ökar era chanser att kunna förstå och hjälpa ett utsatt barn.

I det här avsnittet får ni veta mer om de brott som drabbar barn och vilka signaler som är viktiga att uppmärksamma. Börja med att se casefilm 1 av 3 och diskutera de efterföljande frågorna i arbetsgruppen. Klicka sedan på underrubrikerna om de olika brotten. Där finns filmer med experter och diskussionsfrågor. När ni gått igenom avsnittet "Brott och signaler" – gå vidare till "Konsekvenser och bemötande".

Casefilm 1

Casefilm 1: ”Dom bara bråkar hemma” – en casefilm om femåriga Kim och pedagogen Linda. Kims beteende väcker frågor hos Linda, hur har Kim det hemma egentligen? Se filmen och diskutera med varandra.

Skriv ut
Barns signaler

Åsa Landberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, berättar om hur barn på olika sätt kan signalera att de inte mår bra.

Bevittna våld

Carolina Øverlien, docent i socialt arbete, berättar om hur barn påverkas av att bevittna våld.

Misshandel och psykiskt våld

Anna Norlén, leg. psykolog och leg. psykoterapeut samt verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen, berättar om misshandel och psykiskt våld.

Sexuella övergrepp

Anna Norlén, leg psykolog och leg. psykoterapeut samt verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen, berättar om sexuella övergrepp mot barn.

Könsstympning

Bayan Nasih, socionom, berättar om könsstympning av flickor.