Sexuella övergrepp

Små barn förstår oftast inte vad de varit med om när de utsatts för sexuella övergrepp. Det kan därför vara svårt att berätta för någon vuxen om vad som har hänt.

Stötta barnens rätt till sin egen kropp och integritet. När ett barn säger nej – visa att det är ett viktigt ord!

Diskutera i arbetsgruppen

  1. Har ni misstänkt att barn på er förskola har blivit utsatta för sexuella övergrepp? Hur agerade ni då? Hade ni kunnat göra något annorlunda?
  2. Anna Norlén pratar om vikten av att ge barn verktyg att själva bestämma över sina privata kroppsdelar. På vilka sätt kan ni hjälpa barnen med det?
  3. Vad gör ni på er förskola för att skapa ett klimat där barnen vågar berätta om något inte känns bra?